New
4
41234

Vertu Constellation V Black Leather da đen, hình thức 90-95%

45,000,000.00 

  • Hình thức 90-95% so với máy mới
  • Hệ điều hành Android
  • Màn hình cảm ứng phủ sapphire
  • Sạc
  • Mọi chức năng ổn định